Mikrovezikli iz krvne plazme, opazovani z elektronsko mikroskopijo
Microvesicles from blood plasma observed by electron microscopy