Soil organic matter changes according to the application of organic and mineral fertilizers within long-term experiments
Spremembe vsebnosti organske snovi v tleh v odvisnosti od gnojenja z organskimi in mineralnimi gnojili znotraj trajnih poskusov