"Klasična izobrazba" : poskus rekontekstualizacije