Slovani od preloma 19. in 20. stoletja do danes: jezikovne, zgodovinsko-politične spremembe in književni doprinos
The Slavs from the turn of 19th and 20th centuries until now: linguistic, historical and political changes and literature