Opozicijski značaj aktantske ravni Zidarjevega Dolenjskega Hamleta