Stratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank
ratigrafske in tektonske razmere v vzhodnem delu severnih Karavank