Some methods of analysing caving processes in sublevel coal mining
Nekateri načini analiziranja rušnih procesov pri podetažnem odkopavanju premoga