Analiza transkriptoma plodu oljke (Olea europaea L.) s pirosekvenciranjem : doktorska disertacija
Analysis of olive fruit transcriptome (Olea europaea L.) by pyrosequencing = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih