Genomska raznolikost človeških papilomavirusov HPV-6 in HPV-11 : doktorska disertacija
Genomic diversity of human papillomaviruses HPV-6 and HPV-11 = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih