Odnos starejših ljudi do dóma in domačega bivalnega okolja
The relationship of the elderly toward their home and living environment