Študij virusa rubele s posebnim ozirom na interferenco