Določanje nekaterih alkaloidov poleg kemoterapeutikov, predvsem derivatov fenotiazina : (doktorska disertacija)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih