Tectonics impact on poljes and minor basins : (case studies of Dinaric Karst)
Vpliv tektonike na kraška polja in manjše kotline = (vzorčne študije z Dinarskega krasa)

tab1
1. TXT datoteka (44 kB) Za ogled je potrebna prijava