Povezava med glivno kolonizacijo in spremembami mehanskih in kemijskih lastnosti lesa na prostem : doktorska disertacija
Relation between fungal colonisation and changes of mechanical and chemical properties of wood exposed outdoors : doctoral dissertation