Načrtovanje in ovrednotenje kakovosti programske opreme grafičnega uporabniškega vmesnika visokonapetostnega signalnega generatorja