Ekonomska analiza poslovnih procesov v agroživilstvu z uporabo mnogofaznih linearnih optimizacijskih modelov
Economic analysis of business procedures based on use of multiphase linear optimization models