Dr. Rudolf Trofenik : Razstavna dvorana NUK, 10. marec - 2. april 2005 : slovenski založnik v Münchnu