Green systems in the evolution of the open space of selected Mediterranean towns : doctoral dissertation
Zeleni sistem v razvoju odprtih površin izbranih mediteranskih obmorskih mest = doktorska disertacija

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih