Analiza transkriptoma producirajočih in neproducirajočih celičnih linij ovarija kitajskega hrčka : doktorska disertacija
Transcriptome analysis of producing and non-producing chinese hamster ovary cell lines = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih