Parazitoidi listnih uši v Sloveniji in njihov pomen za biotično varstvo rastlin
Aphid parasitoids in Slovenia and their significance in biological control