Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah