Anatomija bolečine - kaj pravi medicinska antropologija