Cell for electrochemical and electrophysiological measurements in peripheral nerves
Celica za elektrokemijske in elektrofiziološke meritve na perifernih živcih