Vsebnost nekaterih primarnih in sekundarnih metabolitov v plodovih cepljenih rastlin paradižnika (Lycopersicon esculentum Mill.) glede na slanostni stres in gojitveno obdobje : doktorska disertacija
The contents of certain primary and secondary metabolites of grafted tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) fruits regarding to salinity stress and growing period
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih