The underground post offices in Postojnska jama, Slovenia, 1899-1945
Podzemna poštna urada v Postojnski jami Slovenija, 1899-1945