Didaktični pripomoček Pozorko kot rezultat timskega dela