Genetska struktura Slovencev, kot jo razkrivajo polimorfizmi kromosoma Y in mitohondrijske DNA : doktorska disertacija
Genetic structure of Slovenians as revealed by chromosome Y and mitochondrial DNA polymorphisms = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih