Prisotnost rilčkarjev v slovenskih hmeljiščih
Presence of snout weevils in Slovenian hop gardens