Vplivi zdravil na rezultate laboratorijskih preiskav
Effects of drugs on clinical laboratory tests results