Slovenske večernice za poduk in kratek čas
Štiridesetletno književno delovanje društva in družbe sv. Mohorja
46. zvezek