Slovenske narodoslovne študije. Zv. 1, Tri obredja iz Zilje