Razreševanje lastništva družbenega kapitala : (zaposleni in odkupi podjetij)