Jezikovnopolitični vidik sodobne slovnske javne besede : (ob nacionalnem programu jezikovne politike)