Indukcija ovulacije v postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
Ovulation induction in assisted reproduction technologies