Tržni potenciali za prodajo sliv in češpelj v Sloveniji
Market potentials for selling plums and prunes in Slovenia