Sv. Pavel v luči modernega vrednotoslovja : etično-biblična razprava : inavguralna disertacija