Proučevanje bolezni razbrazdanja lesa vinske trte (Vitis spp.) na nivoju transkriptoma in karakterizacija tipov sorte žlahtne vinske trte Refošk (Vitis vinifera L.) : doktorska disertacija
Examination of grapevine (Vitis spp.) rugose wood disease at the transcriptome level and type characterisation of the Refošk grapevine variety (Vitis vinifera L.)
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih