Podoktorski projekt - temeljni
Posamezni magnetni atomi in magnetne nanostrukture na površinah kovin