Active power filter with a reduced number of current sensors
Aktivni močnostni filter z zmanjšanim številom tokovnih merilnikov