Trubarjeva ubeseditev evangelijskih povzetkov v novozaveznih besedilih