Problemi in možnosti uporabe osebnostnih vprašalnikov pri duševnih bolnikih