Kreditna trgovina Dubrovnika v srednjem veku : (disertacija)