Neolitizacija Evrope : prispevek k diskusiji : slovenska perspektiva
Neolithisation of Europe : contribution to the Discussion : the Slovene Aspect