Assessment of the heavy metal contamination in the surficial sediments of Lake Kalimanci (Macedonia): a preliminary study
Ocena onesnaženosti recentnega sedimenta iz Kameniškega jezera (Makedonija) s težkimi kovinami - preliminarni rezultati