Fiziološke in molekularno-biološke prilagoditve halofilne glive Wallemia ichthyophaga na življenje v okolju z visokimi koncentracijami soli : doktorska disertacija, področje mikrobiologije
Physiology and molecular biology of adaptations to life in hypersaline environments of the halophilic fungus Wallemia ichthyophaga
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih