Sklicevanje na Biblijo v pesmi Ko dobrave se mrače in kmečki liriki Josipa Murna