Privzem, razporeditev in učinki nanodelcev kovin in kovinskih oksidov na prehranjevanje in zgradbo prebavila kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber (Isopoda; Crustacea)
Internalization, location and effect of nanoparticles of metals and metal oxides on feeding and structure of digestive system of terrestrial isopod Porcellio scaber (Isopoda; Crustacea)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih