Vakuum razsvetljenske Ljubljane v Frančiškanski knjižnici
Vacuum of the illuminated Ljubljana in francisian library