Osebnostne dimenzije in tipi v okviru petfaktorskega modela : od zgodnjega otroštva do pozne odraslosti