Molekulske interakcije fitoplazemskih povzročiteljic trsnih rumenic z vinsko trto (Vitis vinifera L.) : doktorska disertacija
Molecular interactions between phytoplasmal casual agents of grapevine yellows disease and grapevine (Vitis vinifera L.)
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih